Blog

Hier vindt u de laatste ontwikkelingen van ScheersMC en ontwikkelingen in het algemeen met betrekking tot waar ScheersMC zich mee bezighoudt.

Minder budget en toch meer output!

Bij veel organisaties in de overheidssfeer (en de zorg en non-profit) overheerst de gedachte dat er met minder geld altijd minder diensten geleverd kunnen worden of dat de kwaliteit dan per definitie omlaag gaat. Dat lijkt een logische redenering maar is het niet. Bij bedrijven in sterk concurrerende markten is er een constante druk om meer waarde te leveren tegen steeds lagere kosten. En dat lukt ze of ze gaan failliet. In commerciële organisaties is de instelling dus heel anders.

Bij het beoordelen van strategische plannen voor de overheid, zorg en non-profit zie ik gelukkig allerlei verfrissende ideeën om meer te doen met minder.  Ideeën genoeg. Zo zei iemand die ik ken en in het platform voor innovatie in de zorg zit, dat het niet gaat om plannen te bedenken, die zijn er genoeg, maar om ze uit te voeren.

Essentieel probleem is echter dat mensen die gekozen hebben voor een baan bij de overheid of de zorg, dat niet voor niets hebben gedaan. Er is een "natuurlijke" selectie van mensen met een bepaald soort DNA die zich aangetrokken voelen door een baan bij de overheid. Het is altijd een relatief veilige omgeving geweest met veel kenmerken van een monopolist.

Hypes tot echte waarde gebracht

Mijn eerste echte boek is in de maak. In navolging van mensen zoals Seth Godin, Chris Anderson, Don Tapscott, David Meerman Scott en hun wijsheden over Social Media, wordt het tijd dat al de nieuwe technologie zijn plaaats krijgt in Marketing. Soms krijg je de indruk dat de bestaande marketing communicatie gereedschappen meteen in de vuilnisbak kunnen, maar ik geloof daar niet in. 

Natuurlijk, de nieuwe mogelijkheden zullen een grote impact hebben op hoe bedrijven, organisaties en netwerken met hun klanten en stakeholders moeten omgaan. Maar tegelijkertijd worden nieuwe ontwikkelingen vaak gehyped. Het wordt een rage waar iedereen achteraan holt en dan valt het enorm terug om daarna rustig zijn weg naar omhoog weer te vinden. 

In 2000 hebben we de Internet bubble gehad. Gewone winkels zouden binnen enkele jaren overbodig worden en "burnrates" waren indicatoren van succes. Totdat de hype over was (en veel geld op). Maar Internet gaat na een grote terugval inmiddels onverstoord verder met de wereld veranderen. En zo zal het ook gaan met Social Media! Maar laten we de "hype"fase als zodanig behandelen zonder de kracht van de nieuwe midddelen te onderschatten op lange termijn.  

Modern Marketingmanagement

Binnenkort komt mijn eerste boek op de markt. Het is een studieboek voor HBO studenten. Modern Marketingmanagement vertelt wat marketing nu eigenlijk echt is! Hier is de link naar de uitgeverij.


Kernmerken van het boek.

Marketing verandert continu. De laatste jaren zelfs in zo’n snel tempo, dat het soms moeilijk is om alle ontwikkelingen bij te houden. Dit vlot geschreven boek op HBO-niveau geeft een volledig overzicht van wat marketing nu echt inhoudt, inclusief de nieuwste ontwikkelingen. Het maakt duidelijk welke plek marketing zou moeten hebben in een organisatie en welke waarde het toevoegt. Veel soortgelijke boeken beginnen met de strategische aspecten en werken dan verder naar de operationele zaken. Voor veel studenten is het begin dan erg abstract. Met de aanpak in dit boek worden de studenten van het begin tot het einde maximaal geïnteresseerd gehouden, met het uiteindelijke doel om vanuit strategische overwegingen het hele doen en laten van een organisatie in te richten. Hoe dat gaat en wat daarvoor nodig is, wordt duidelijk in de laatste hoofdstukken.

Recensie van Modern Marketingmanagement

Boekrecensie: Modern marketingmanagement, theorie en toepassing; Gert-Jan Scheers

Marketing voor HBO-onderwijs, dat is de beoogde doelgroep. Het boek zit goed in elkaar en eindelijk een keer niet volgens het aloude marketingplanningsmodel maar gewoon per onderwerp. Ieder hoofdstuk begint met een soort samenvatting waarbij de kern van de materie wordt uiteengezet. Daarna volgt de theorie voorzien van voldoende voorbeelden die de theorie toegankelijker en daarbij begrijpelijker maken. Aan het eind van ieder hoofdstuk de gebruikelijke vragen. Vóór de antwoorden komt nog even een welkome nabrander met extra kennis. Super vind ik het hoofdstuk met betrekking tot prijs, wat de titel “waardebepaling” heeft meegekregen. Dit doet dit onderdeel van de marketing zoveel meer recht toe dan het gewoon “prijs” te noemen.

 Dit leerboek is een modern boek waarin zeker de laatste ontwikkeling zijn opgenomen, soms wat te summier, maar de lezer c.q. student weet van het bestaan en kan eventueel zelf op zoek naar meer diepgang, zoals neuromarkting en Crowdsourcing.

Does anybody know what marketing means?

Maybe it’s time to think of a new name for the philosophy and activities that encompass the term Marketing. In my experience when people say “marketing” they actually mean ‘marketing communication’. A big dutch bank has product management and marketing as seperate departments. They consider it to be different things. But according to the theory Product management has to do with the product which happens to be the first and probably most important P of the marketing mix. Creating value for customers starts with offering something they want and are happy to buy. But when even big professionally lead companies use the term marketing really only for the communications part, how can we expect less professionally lead companies to do it right.

Marketing has 4 P’s. And when the product is awesome, the need to sell it, brand it, communicate it, price it and distribute it is much less important.

Buggaboo sees it;s design department as leading and marketing is supporting. But hey!!!!! Designing the product is integral to the marketing idea. Again a company with people that have degrees in marketing that treat marketing as if it only encompasses the communication and branding part. So maybe it is a lost battle to have 4 P’s in marketing. Time for a new name for what marketing really encompasses? Creating value for selected people. How about “Customer Value Development” department.  Cuz that is what it’s all about! With a fitting good or service (combined as a product), that specific people perceive as valuable and can easily acquire at a price they feel is value for money to them.

Facebook tip, Waarom mensen info delen

De 4 redenen waarom mensen informatie delen op Facebook (volgens Facebook zelf).

  1. Om je leven gemakkelijker te maken
  2. Om relaties te bouwen
  3. Om anderen te helpen
  4. Om je eigen identiteit vorm te geven

Als bedrijf, artiest of merk zijn dat de belangrijkste reden van je fans (de mensen die je pagina hebben geliked) om iets met jouw posts (berichten) te doen.

Maar voordat je gaat posten is het heel belangrijk om te bepalen wat je fans aantrekkelijk aan je vinden. Dat is de basis en bepaalt wat je voor ze op facebook wilt betekenen. 

ad.1 Help ze iets nieuws te leren, inspireer ze, beloon je fans met een voordeel of een korting of geef ze een tip.

ad 2. Probeer een dialoog op te zetten. Geef snel een betekenisvol antwoord. Erken en vier je fans. Laat ze glimlachen.

ad 3. Vraag om feedback. Wees open en transparant.

ad 4. Stel mensen in staat om te laten zien wie ze zijn.

Recensie Modern Marketingmanagement

Professor Dr. Rudy K. Moenaert

Al te vaak moeten managers en studenten zich noodgedwongen wenden tot Engelse werken (Kotler, Winer, etc.) indien ze zich willen inlezen in het marketingvak. Modern Marketingmanagement van Gert-Jan Scheers brengt daar verandering in.  De auteur is zelfstandig consulent, en heeft een uitgebreid track record in het hoger onderwijs en het bedrijfsleven (o.m. Philips, Daewoo & Oracle).  Het boek is duidelijk bedoeld voor het HBO-segment. Het is niet goedkoop, maar brengt dan ook heel veel kwaliteit en doet dat op een knappe en gesynthetiseerde wijze (400 p.). 

Sterke appreciatie heb ik voor de strakke structuur. Het werk is up-to-date, en integreert de recente trends en inzichten inzake marketing. Ieder hoofdstuk is mooi gestoffeerd met voor deze doelgroep leerzame en herkenbare voorbeelden.  Erg leuk vond ik de ‘extra’ secties in ieder hoofdstuk, waar de auteur een bepaald onderwerp uitlicht: blue ocean strategy, de hype curve, netto contante waarde, crowdsourcing, brand discovery compass, etc. Ieder hoofdstuk eindigt met een casus en vraagstelling. Wat mooi is: de auteur brengt zelf op de volgende pagina’s het antwoord.

Boekpresentatie Modern Marketingmanagementcopyright ScheersMC 2019